Publication
Title
Cijfers antibioticaresistentie: methodologische problemen bij de berekening
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor hygiëne en infectiepreventie
Publication
1999
Volume/pages
18 :4 (1999) , p. 101-104
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference