Publication
Title
Cijfers antibioticaresistentie: methodologische problemen bij de berekening
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor hygiëne en infectiepreventie
Publication
1999
Volume/pages
18:4(1999), p. 101-104
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference