Publication
Title
Prefect d'Herbouville (1800-1805) en het herstel van de haven van Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Sirene: driemaandelijks maritiem tijdschrift
Publication
Deurne : 1993
Volume/pages
44 :172 (1993) , p. 21-25
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference