Title
Rechterlijke matiging van schadebedingen voor vertraging in de nakoming van de verbintenis bij een gedeeltelijke uitvoering van die verbintenis: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 10 april 1997)Rechterlijke matiging van schadebedingen voor vertraging in de nakoming van de verbintenis bij een gedeeltelijke uitvoering van die verbintenis: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 10 april 1997)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Law Enforcement
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
62(1998/1999), p. 1248-1250
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle