Title
Overheidsaansprakelijkheid wegens het verzuim tijdig een beslissing te nemen en het verzuim behoorlijke informatie te verstrekken: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 20 april 1997)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
62(1998/1999) , p. 1491-1493
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle