Publication
Title
Overheidsaansprakelijkheid wegens het verzuim tijdig een beslissing te nemen en het verzuim behoorlijke informatie te verstrekken: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 20 april 1997)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1999
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62(1998/1999), p. 1491-1493
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference