Publication
Title
Het (quasi)-subrogatierecht van publiekrechtelijke rechtspersonen bij ongevallen van hun personeelsleden met lichamelijk letsel
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Jozef Van den Heuvel
Publication
Antwerpen : Kluwer, 1999
Volume/pages
p. 421-439
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference