Publication
Title
Leden van de Adviesraad IKSA: onderzoek naar de kennis rond kanker bij schoolgaande jongeren
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 1991
Note
Een initiatief van de Adviesraad IKSA, in samenwerking met het Belgisch Werk tegen Kanker en het OCMW Antwerpen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference