Publication
Title
Joodse aspecten in het werk van Primo Levi
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Driemaandelijks tijdschrift van de Auschwitz-Stichting. - Brussel, 1990 - 2002
Publication
Brussel : 1991
ISSN
0777-9100
Volume/pages
26/27(1991), p. 11-30
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report