Publication
Title
Walgelijk en ongerijmd: over de leerbaarheid van de werkwoordspelling
Author
Language
Dutch
Source (book)
Met taal om de tuin geleid: een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emiritaat / Gillis, Steven [edit.]
Publication
Antwerpen : UIA, 2000
ISBN
90-5728-024-8
Volume/pages
p. 95-113
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference