Publication
Title
Verspreiding van zware metalen in het ecosysteem van het waterlopenstelsel van de Molse Nete: Grote Nete, effecten op de conditie van de grondel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Water
Publication
2000
Volume/pages
6(2000), p. 1-14
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference