Publication
Title
Een nieuwe voortplantingsplaats van de Bruine winterjuffer (**Sympecma fusca**) in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gomphus. - Bruxelles
Publication
Bruxelles : 1999
ISSN
0772-4691
Volume/pages
15 :3 (1999) , p. 111-118
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference