Publication
Title
Digitale herinneringen, digitale dromen: de onvoltooid verleden tijd van het private beeld
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kennis en methode: tijdschrift voor empirische filosofie. - Meppel, 1977 - 1999
Publication
Meppel : 1999
ISSN
0165-1773
Volume/pages
23:3(1999), p. 249-258
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.07.2013
To cite this reference