Publication
Title
Digitale herinneringen, digitale dromen: de onvoltooid verleden tijd van het private beeld
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kennis en methode : tijdschrift voor empirische filosofie. - Amsterdam, 1977 - 1996
Publication
Amsterdam : Boom Tijdschriften , 1999
ISSN
0165-1773
Volume/pages
23 :3 (1999) , p. 249-258
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference