Publication
Title
Verkeer en vervoer: smeerolie voor onze economie?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het verkeer op andere wegen: verslagboek: Vlaamse Sociale Week, 14-15 oktober 1999, Sparrenduin-De Haan / Vlaamse Sociale Week - Brussel, 1999
Publication
Brussel : ACW , 2000
Volume/pages
p. p. 35-48
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference