Publication
Title
Het gebruik van jaarrekeninginformatie: enkele kanttekeningen bij nationale en internationale vergelijkingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum, 40, 1953-1993 / Instituut der Bedrijfsrevisoren
Publication
Brussel : 1993
Volume/pages
p. 100-114
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference