Publication
Title
Zonevreemd gaan in Vlaanderen: de onontwarbare knoop van de Vlaamse ruimtelijke ordening
Author
Language
Dutch
Source (book)
Planologie in de knoop: dag 2000 / Schrijnen, P.M. [edit.]
Publication
Delft : Stichting Planologische Discussiedagen , 2000
ISBN
90-74744-12-5
Volume/pages
p. p. 193-202
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference