Publication
Title
Toegankelijkheid verzekerd? Doorlichting van de regelgeving van de verzekering voor geneeskundige verzorging in België
Author
Language
Dutch
Source (series)
Research report / UFSIA, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen ; 2000:9
Publication
Antwerpen : 2000
Volume/pages
78 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference