Publication
Title
Zij worden geknakt: de Vlaamse expressionisten en Herman van den Reeck
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaanderen : tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur / Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond. - Roeselare, 1966 - 2002
Publication
Roeselare : 2000
ISSN
0042-7683
Volume/pages
49 :2 (2000) , p. 73-79
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference