Publication
Title
De toetsing van de geldigheid van de in havenreglementen opgenomen bedrijdingsbedingen aan de beginselen van behoorlijk bestuur (noot onder Antwerpen 7 juni 1999)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2000-2001) , p. p. 51-57
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference