Title
De toetsing van de geldigheid van de in havenreglementen opgenomen bedrijdingsbedingen aan de beginselen van behoorlijk bestuur (noot onder Antwerpen 7 juni 1999)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2000-2001) , p. p. 51-57
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:135914
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle