Publication
Title
Tussen Scylla en Charibdis: actieonderzoek naar de deelname van autochtone volwassenen aan de lees- en schrijfcursussen moedertaal Nederlands van niveau 1 en 2 van het Centrum Basiseducatie Antwerpen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, CASUM , 2000
Volume/pages
202 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference