Publication
Title
Méér werk is geen garantie voor minder armoede en minder ongelijkheid: kritische reflecties bij het poldermodel vanuit België
Author
Language
Dutch
Source (book)
De houdbaarheid van het Nederlandse 'model': verder met loonmatiging en deeltijdarbeid? / Salverda, Wiemer. - 's-Gravenhage, 2000
Source (series)
Serie wetenschappelijke publicaties. - Den Haag; 26
Publication
's-Gravenhage : Elsevier, 2000
ISBN
90-71667-65-0
Volume/pages
p. p. 57-71
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
De houdbaarheid van het Nederlandse 'model': verder met loonmatiging en deeltijdarbeid?
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference