Publication
Title
Synthese van de nota's betreffende activiteiten en aandachtspunten op het niveau onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tien jaar kinderrechtenverdrag: verwezenlijkingen en uitdagingen
Publication
Brussel : Vlaams Centrum voor de Bevordering van het Welzijn van Kinderen en Gezinnen , 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference