Publication
Title
Synthese van de nota's betreffende activiteiten en aandachtspunten op het niveau onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tien jaar kinderrechtenverdrag: verwezenlijkingen en uitdagingen
Publication
Brussel : Vlaams Centrum voor de Bevordering van het Welzijn van Kinderen en Gezinnen, 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference