Publication
Title
Politieke interviews in Nederlandse en Vlaamse bladen: interactieve machtsopbouw en de conventionalisering van een genre
Author
Language
Dutch
Source (book)
Met taal om de tuin geleid: opstellen voor Georges De Schutter / Gillis, Steven [edit.]
Publication
Wilrijk : UIA , 2000
ISBN
90-5728-024-8
Volume/pages
p. 49-62
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference