Publication
Title
Een tempel voor elektronenmicroscopie "kijken naar atomen"
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Fonds informatief / Fonds L. Craeybeckx, F. Detiège, F. Grootjans. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
0776-8133
Volume/pages
38 (1998) , p. 13-17
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference