Publication
Title
Onderzoek naar de invloed van selektieve bejaging en dispersie op de genetische struktuur van populaties van het ree in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Onderzoeksrapport AMINAL: afdeling Bos en Groen , 1996/9
Publication
s.l. : 1999
Volume/pages
67 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference