Publication
Title
Ethiek als een dimensie in het beslissingsproces van een onderneming: een literatuuroverzicht
Author
Language
Dutch
Source (series)
Working paper / RUCA, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen , 2000/03
Publication
Antwerpen : 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference