Publication
Title
Bedenkingen na historische vergissing, onwetendheid, plagiaat, vergetelheid of ongeloof bij citaties betreffende Rauber's sikkel (1876) versus Koller's sikkel (1882), een elementair deel van de onbebroede vogelkiem
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Biologisch jaarboek Dodonaea
Publication
1998
Volume/pages
66 (1998) , p. 191-195
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference