Publication
Title
Maximale fonatietijd, vitale capaciteit en fonatiequotiënt bij Belgische volwassenen met en zonder stemstoornissen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Logopedie / Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. - Herentals
Publication
Herentals : 1997
ISSN
1370-706X
Volume/pages
10 :4 (1997) , p. 69-73
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 26.07.2022
To cite this reference