Publication
Title
De regulering van de overslag in de havens van Antwerpen en Rotterdam van 1870 tot 1950
Author
Language
Dutch
Source (journal)
NEHA-jaarboek voor economische bedrijfs- en techniekgeschiedenis / Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. - Utrecht, 1994 - 2003
Publication
Utrecht : 2000
ISSN
1380-5517
Volume/pages
63 (2000) , p. 145-165
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference