Publication
Title
De "vadertaal" Latijn in de dertiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Van vader- naar moedertaal: Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse Nederlanden: handelingen van het colloquium georganiseerd door de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis op 23 oktober 1999 / Beyers, Rita [edit.]
Publication
Brussel : 1999
Volume/pages
p. 23-53
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference