Title
De "vadertaal" Latijn in de dertiende eeuw
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Publication type
conferenceObject
Publication
Brussel , [*]
Source (book)
Van vader- naar moedertaal: Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse Nederlanden: handelingen van het colloquium georganiseerd door de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis op 23 oktober 1999 / Beyers, Rita [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle