Publication
Title
Wie betaalt de kosten voor het leren zwemmen in het basisonderwijs?, noot bij advies van de Commissie laakbare praktijken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 1999
ISSN
0778-0443
Volume/pages
3 (1999-2000) , p. 227-234
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference