Publication
Title
Bijdragen van de Belgische apothekers tot het wetenschappelijk onderzoek rond de eeuwwende
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Scientiarum historia: tijdschrift voor de geschiedenis van de wetenschappen en de geneeskunde. - Antwerpen, 1959 - 2006
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1377-2139
Volume/pages
26:1/2(2000), p. 97-108
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference