Publication
Title
Recht en ethiek in een plurale en democratische samenleving: casus België
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie / Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht [Nederland] - Zwolle, 1979 - 2006
Publication
Zwolle : Tjeenk Willink , 2000
ISSN
0168-9088
Volume/pages
(2000) , p. p. 105-112
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference