Publication
Title
Loop je in Vlaanderen, als je een baby van een Turkse moeder bent, een groter risico op kindersterfte?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vlaamse gezondheidsindicatoren 1996
Publication
Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap , 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference