Publication
Title
Wonen op het platteland: een verkenning van de problematiek met een aanzet tot een lokale aanpak
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : 1999
Volume/pages
93 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference