Publication
Title
Aangepaste financieringsmechanismen ter ondersteuning van het vrouwelijk kleinbedrijf in ontwikkelingslanden: algemene analyse met toepassing op Tanzania
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, Vakgroep Ontwikkelingsstudies , 1999
Volume/pages
42 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference