Publication
Title
Emancipatie in twee snelheden: over hoog- en laaggeschoolde vrouwen in 13 OESO-landen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Berichten / UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid , 2000:7
Publication
Antwerpen : UFSIA , 2000
Volume/pages
25 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference