Publication
Title
Vlieg, vlieg, voor de duivel je te pakken krijgt: reflecties over het natuurlijke godsverlangen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Op het ritme van de oneindigheid : opstellen over het natuurlijke godsverlangen. - Leuven, 2000
Publication
Leuven : Acco , 2000
ISBN
90-334-4639-1
Volume/pages
p. p. 91-98
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference