Publication
Title
Hume over religie en het 'ware' theïsme
Author
Language
Dutch
Source (book)
Op het ritme van de oneindigheid : opstellen over het natuurlijke godsverlangen. - Leuven, 2000
Publication
Leuven : Acco, 2000
ISBN
90-334-4639-1
Volume/pages
p. p. 111-124
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference