Publication
Title
Een mooi uitgangspunt, naar aanleiding van: Jelle Koopmans, Mark AA. Meadow, Kees Meerhoff & Marijke Spies (red.), Rhetoric - rhétoriqueurs -rederijkers. Amsterdam (enz.) 1995. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Verhandelingen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 162. (282 p.) ISBN 0-444-85792-3
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Queeste / Rudolf Steinerschool [Antwerpen]; Hiberniaschool [Antwerpen] - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1997
Volume/pages
4 (1997) , p. 175-177
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference