Publication
Title
Pronkzucht en devotie: de overlevering van de gebeden in het Gruuthusehandschrift
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een zoet akkoord: Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen / Willaert, Frank
Publication
Amsterdam : NLCM, 1992
Volume/pages
p. 187-206,378
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference