Publication
Title
Maria vrou dijn reynicheit: een aan Willem van Hildegaersberch toegeschreven Mariagebed
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden / Ruusbroec-Genootschap [Antwerpen] - Antwerpen, 1927, currens
Publication
Antwerpen : Ruusbroecgenootschap , 1992
ISSN
0774-2827 [print]
1783-1652 [online]
Volume/pages
66 (1992) , p. 260-283
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference