Title
Maria vrou dijn reynicheit: een aan Willem van Hildegaersberch toegeschreven MariagebedMaria vrou dijn reynicheit: een aan Willem van Hildegaersberch toegeschreven Mariagebed
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Research group
Dept. Taal- en letterkunde
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden / Ruusbroec-Genootschap [Antwerpen] - Antwerpen, 1927, currens
Volume/pages
66(1992), p. 260-283
ISSN
0774-2827
1783-1652
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle