Publication
Title
Nederlanden?... in de Middeleeuwen?? Een speurtocht in de velden van literatuur en wetenschap
Author
Language
Dutch
Source (book)
Medioneerlandistiek: een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. - Hilversum, 2000
Source (series)
Middeleeuwse studies en bronnen. - Hilversum; 69
Publication
Hilversum : Verloren, 2000
ISBN
90-6550-613-6
Volume/pages
p. 13-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference