Publication
Title
Schrijven om niet begrepen te worden: hermetisch taalgebruik in Middelnederlandse alchemistische teksten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Medioneerlandistiek: een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. - Hilversum, 2000
Source (series)
Middeleeuwse studies en bronnen. - Hilversum, 1987, currens; 69
Publication
Hilversum : Verloren , 2000
ISBN
90-6550-613-6
Volume/pages
p. 263-274
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference