Publication
Title
Van Groenendaal anno 1359 naar Utrecht anno 2000: de tekstuitgever als bruggenbouwer
Author
Language
Dutch
Source (book)
Medioneerlandistiek: een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. - Hilversum, 2000
Source (series)
Middeleeuwse studies en bronnen. - Hilversum; 69
Publication
Hilversum : Verloren , 2000
ISBN
90-6550-613-6
Volume/pages
p. 305-316
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference