Publication
Title
Erfelijk gehoorverlies: een overzicht van de huidige stand van zaken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Logopedie / Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. - Herentals
Publication
Herentals : 1999
ISSN
1370-706X
Volume/pages
12:4(1999), p. 32-46
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference