Publication
Title
Erfelijk gehoorverlies: een overzicht van de huidige stand van zaken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Logopedie / Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. - Herentals
Publication
Herentals : 1999
ISSN
1370-706X
Volume/pages
12 :4 (1999) , p. 32-46
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference