Publication
Title
De mens Jozef II: zijn reizen, ziekten en overlijden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Eigen schoon en De Brabander / Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant. - Merchtem
Publication
Merchtem : 2000
ISSN
2031-342X
Volume/pages
83(2000), p. 453-470
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference