Publication
Title
Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Intersentia Rechtswetenschappen , 2000
ISBN
90-5095-146-5
Volume/pages
572 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference