Publication
Title
Gemarkeerde hyperlinks en hun invloed op het leesproces, de woordenschatverwerving en het tekstbegrip
Author
Language
Dutch
Source (book)
Over de grenzen van de taalbeheersing: bijdragen over taal, tekst en communicatie gepresenteerd op het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Universiteit Delft / Neutelings, Rob [edit.]
Publication
Den Haag : Sdu , 2000
ISBN
9012089948
Volume/pages
p. 381-391
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 17.06.2024
To cite this reference