Publication
Title
Additionaliteit- versus substitutie-effecten van overheidssteun aan O&O in bedrijven in Vlaanderen: een econometrische analyse aangevuld met de resultaten van een kwalitatieve bevraging
Author
Language
Dutch
Source (series)
IWT-observatorium paper , 33
Publication
Brussel : 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference