Publication
Title
Econometrische evaluatie aan de hand van micro-economische gegevens van de gerichtheid en de doelmatigheid van subsidies aan bedrijven in het kader van het technologiebeleid van de Vlaamse Regering: eindrapport
Author
Language
Dutch
Source (series)
CESIT discussion paper , 2000/03
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen , 2000
Note
Studie in het kader van het PBO-97 programma van de Vlaamse Regering
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference