Publication
Title
De bestemming van de mens in het westerse denken volgens Henri de Lubac
Author
Language
Dutch
Source (book)
Op het ritme van de oneindigheid : opstellen over het natuurlijke godsverlangen. - Leuven, 2000
Publication
Leuven : Acco , 2000
ISBN
90-334-4639-1
Volume/pages
p. 65-77
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference